• Sodelovanje v nagradnih igra ne sme biti pogojeno z nakupom.
  • Imamo v Sloveniji Zakon o igrah na srečo (ZIS), ki ga v nekaterih točkah uporabimo tudi pri oblikovanju pravil za nagradne igre.
  • Je potrebno pri podelitvi nagrad zadostiti davčnim vidikom na podlagi Zakona o dohodnini, Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o davčnem postopku.
  • So iz obdavčitve izvzete vsa darila, ki ne presegajo vrednosti 42 EUR, oziroma, če skupna vrednost vseh daril, prejetih v istem davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR. Pri tem moramo paziti, da je darilo dostopno vsem pod enakimi pogoji.
  • v kolikor darilo ali dobitek presega 42 EUR je potrebno od vrednosti darila oz. dobitka obračunati akontacijo dohodnine v višini 25% njegove bruto vrednosti ter jo plačati in poročati DURS-u. Če je plačilo akontacije manjše ali enako 20 EUR, izplačevalec ne plača akontacije DURS-u, temveč o izplačilu dobitka oz. darila le poroča.
  • Za vrednost nagrade se upošteva primerljiva tržna cena nagrade brez popustov.
Zgoraj naštete trditve so povzetki posveta o promocijah in nagradnih igrah Združenja za direktni marketing (14. november 2007). Trditve niso obvezujoče in so zgolj mnenja sodelujočih na posvetu: Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko, Simič & Partnerji, Urad RS za varstvo potrošnikov, MK Založba, Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo.