Slovenščina je zelo lep jezik

Imamo dvojino, znamo lepo vikati in uporabljati tudi kakšne posebnosti. Seveda je angleščina za trženje zelo spevna (ni je lepše besede kot je “Free”), po drugi strani pa je nemščina gotovo manj primerna za dobro komunikacijo od našega jezika. Ravno to nam daje priložnost, da z našim jezikom poskusimo navdušiti in pritegniti prejemnika (potencialne stranke) k branju.

Uporabljajte odločne besede: “pridite”, “naročite”, “zagotovo”, “izdelajte”, “pripravite” in tako naprej. Ne bodite neodločni: “mogoče”, “ali tako ali tako”, “lahko”, “če”, “bi”, …
Pišite za bralca in izogibajte se samohvali: “imamo najboljšo ponudbo”, temveč “izberite enega izmed najboljših izdelkov”.
Pol-vikanje, trpnik in “Vikanje” z veliko začetnico in druge posebnosti raje opustite: “pripeljite Vaše vozilo”, “boste prišel po nagrado”, “potrebno se je potruditi za”,…
Kratki stavki povedo več – Razdelite jih. Potem jih razdelite še enkrat.

Pa še nekaj predlogov:
Ali si upate povabiti bralca k sodelovanju v dvojini: “Pokličite me, pa bova skupaj pregledala…”, “Sva gotovo toliko seznanjena, da lahko…”
Ali si upate začeti “čudne” stavke: “Ko pride na kosilo tašča…” “OK, tudi prav.” “Enostavno gre lažje.”
Ali je vaše znanje slovenščine res popolno: ne uporabljajte “prosimo, da izpolnete …”, ampak raje “prosimo, izpolnite …” – ne uporabljati popačenk, “novih” besed ali pisati napak – dajte v pregled tekste še drugim.

Bodite drzni in predvsem preprosti. Razmislite, komu pišete: preprostim ljudem? Direktorjem? Ljubiteljem konj? Srebrni generaciji? Cicibanom? Vsekakor je slavistov med nami zelo malo in spoštovanje osnovnih pravil slovenskega jezika povsem zadostuje. Preverite raje uporabo vejic, tipkarske napake in dolžino stavkov.


Vir slike: www.funrocker.com