Home » Storitve » Oblikovanje in tisk materialov

Oblikovanje in tisk materialov

Dima center poskrbi za operativno oblikovanje materialov za akcijo direktnega marketinga po pošti (kjer je rok zelo kratek).

Direktna pošta (letaki, dopisi, odzivni elementi, vizitke, lift-letterji) ima posebno določena oblikovalska pravila, ki vodijo bralca proti našemu cilju (odzivu).
Oblikovanje direktne pošte se zato razlikuje: je bolj praktično, enostavno, tekoče, prodajno.

Operativno oblikujemo:

  • celotno grafično podobo akcije direktnega marketinga
  • posamezne materiale za poštne pošiljke (dopis, kuverta, letak, kupon, prospekt, odzivna kartica,  ipd.)
  • materiale za izvajanje promocij (promocijski pult, plakati, stojala, reklamne vrečke, darila, letake za promocije, ipd)
  • operativne internet strani za potrebe akcije direktnega marketinga (obvestila udeležencem, pravila udeležbe in igre, nagrajenci, nagrade, pomoč udeležencem ipd.)

Naročniki:
Peugeot Slovenija d.o.o.
UniCredit banka d.d.
Unilever Slovenija d.o.o.
SKB banka d.d.
SKB leasing d.o.o.
NLN – Neodvisna lista Notranjske
Notranjski ekološki center – VEM točke
Pošta Slovenije d.o.o.
Nova kuverta d.o.o.
Zumtobel Licht
Magistrat international d.o.o.
Sportina Bled d.o.o.