Oblikovanje in tisk materialov

Dima center poskrbi za operativno oblikovanje materialov za akcijo direktnega marketinga po pošti (kjer je rok zelo kratek).

Direktna pošta (letaki, dopisi, odzivni elementi, vizitke, lift-letterji) ima posebno določena oblikovalska pravila, ki vodijo bralca proti našemu cilju (odzivu).
Oblikovanje direktne pošte se zato razlikuje: je bolj praktično, enostavno, tekoče, prodajno.

Operativno oblikujemo:

  • celotno grafično podobo akcije direktnega marketinga
  • posamezne materiale za poštne pošiljke (dopis, kuverta, letak, kupon, prospekt, odzivna kartica,  ipd.)
  • materiale za izvajanje promocij (promocijski pult, plakati, stojala, reklamne vrečke, darila, letake za promocije, ipd)
  • operativne internet strani za potrebe akcije direktnega marketinga (obvestila udeležencem, pravila udeležbe in igre, nagrajenci, nagrade, pomoč udeležencem ipd.)

Naročniki:
Peugeot Slovenija d.o.o.
UniCredit banka d.d.
Unilever Slovenija d.o.o.
SKB banka d.d.
SKB leasing d.o.o.
NLN – Neodvisna lista Notranjske
Notranjski ekološki center – VEM točke
Pošta Slovenije d.o.o.
Nova kuverta d.o.o.
Zumtobel Licht
Magistrat international d.o.o.
Sportina Bled d.o.o.