Podjetja se, današnjih vse bolj konkurenčno zaostrenih razmerah, bojujejo za zvestobo njihovih kupcev. Med njimi ne gre več za razmerje daj – daš, ampak daj – dam, ki stremi k dolgoročnejšemu razmerju med kupcem in podjetjem. V porastu so programi zvestobe s katerimi si podjetja pridobivajo, preko nagrajevanja, popustov in invidivualno oblikovanih ponudb, kupce, ki opravljajo večkratne nakupe z namenom uživanja ugodnosti programa zvestobe.

V Veliki Britaniji kar 41,2% večjih podjetij izvaja programe zvestobe, ki posledično prinašajo večje prihodke podjetju, sicer pa njihovo število še vedno narašča. Po podatkih v zadnjih desetih letih, je njihovo število naraslo kar za 2 in pol krat, če se bo ta trend še nadaljeval, pa lahko pričakujemo, da bodo do leta 2013 imela program zvestobe vsa večja podjetja*.

Kako pa je s programi zvestobe pri nas?

Tudi naša podjetja se še kako zavedajo, da rezultat trženjskih akcij niso le prihodki od prodaje, ampak je pomemben odziv, zadovoljstvo in sprejetje njihovih izdelkov/storitev pri kupcih. Podjetja so spoznala, da je zvesti kupec do sedemkrat donosnejši od novega kupca, zato je graditev dolgoročnega odnosa pomembnejša od poudarjanja blagovne znamke.

O dosedanjih izkušnjah s programi zvestobe in priložnostih v prihodnosti bomo veliko slišali, 19. marca v Ljubljani, na konferenci Dan direktnega marketinga 10, ki ga pripravlja Združenje za direktni marketing. Tema posveta je Klubi zvestobe, zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Vse o pravnih vidikih vodenja klubov bodo predstavili g. Poljanec in g. Kunc iz APEK-a ter g. Tomšič iz pisarne Informacijske pooblaščenke, v drugem delu pa bo potekala okrogla miza s praktičnimi izkušnjami, katere bodo predstavili vodje največjih zvestobnih programov pri nas.

* v raziskavo je bilo vključenih 250 največjih podjetij (po prihodkih) iz področij: trgovine, prometa, bančnih kartic, mobilne telefonije, gostinskih storitev in hotelov.

Povzeto po Direct Marketing International Magazine, februar 2008