V seznamih strank obstaja več možnosti, da prihaja do podvojitev:

  • pri pripravi baze iz različnih virov,
  • zaposleni imajo različne načine za dodajanje podatkov (primer: Cesta dveh cesarjev, C. dveh cesarjev, …)
  • zamenjava imena in priimka (primer: Stojan Tomaž)
  • tipkarske napake (samo dodana preslednica pomeni drug podatek, krajšave, …)

Te napake je skoraj nemogoče preprečiti, ko imamo v seznamu več podatkov. Zato je pomembno, da od časa do časa poiščete dvojnike in jih odstranite s seznama. Ključno pa je, da zaposlene predhodno poučite o pravilnosti in natančnosti vnašanja. Ime »Janez Novak« lahko vnesemo na več različnih načinov, kot naprimer:
(100%) Janez Novak
(95 %) J. Novak
(98%) Janez Nvak
(87%) Jnez Novak

Priporočam, da pred vsakim pošiljanjem prečistite bazo strank in si s tem prihranite odvečne stroške pri pošiljanju in nezadovoljstvo prejemnikov. Dober način za čiščenje baze in ažuriranje strank je tudi telemarketing.