Pri oglaševalskih akcijah postopamo po posameznih korakih, na katere pa podjetja pozabljajo. Če po njih postopamo lahko že delno izboljšamo uspešnost oglaševalske akcije.

Attwood v svojem članku govori, našteva 4 glavne korake, ki jih morate upoštevati pri načrtovanju oglaševalskih akcij:

  1. Koga boste naslovili

Brezciljno naslavljanje troši denar. Predvidite komu je ponudba namenjena in postavite kriterije po katerih boste izbrali prave naslovnike.

  1. Sporočilo

Attwood predlaga 5 različnih načinov sporočil, ki pritegnejo naslovnika: cenovna ugodnost, podajanje koristi, zanimiva vprašanja, humor in čustva.

  1. Izbira medija

Email, direktna pošta, spletne strani, oglasna sporočila, … Za določen izdelek ne delujejo vsi enako, zato je potrebno vedeti s katerim načinom oglaševanja bomo dosegli večji odziv.

  1. Psihologija zaznavanja

Attwood opozarja, da je to najbolj zapleten del – razumevanje kako možgani zaznavajo informacije. Vendar, ko spoznaš kaj deluje, lahko načrtuješ promocijo v pravi smeri. Tako kot načrtujemo postavitev predstavitvenega prostora na sejmu, tako potrebujemo načrtovati vse oblike oglaševanja.


Navedeni koraki so vsekakor osnova za uspešnost akcije, vendar ne pogoj, da bo odzivnost akcije velika. Nekateri avtorji v svojih člankih navajajo celo več korakov, vendar sama menim, da je pomembna praksa in testiranje različnih načinov promocije. Nihče ne more zagotoviti, da akcija, ki je enkrat veljala za uspešno bo uspešna tudi drugič. Vsekakor pa se strinjam,da sta izbor pravih naslovnikov in njim prilagojena ponudba prva pogoja pri načrtovanju akcije.

Povzeto po Hamilton House Mailings plc: It’s step one but most people miss it (Tony Attwood)