Neke raziskave so pokazale, da se kar 60 % potrošnikov ne odloči za nakup novega izdelka v kolikor ga pred tem ne preizkusi. Preden podjetje na trg pošlje nov izdelek, se velikokrat odloči za testiranje zadovoljstva in zanimanja potrošnikov, s posluževanjem „samplinga“, to je brezplačno deljenje mini vzorčkov izdelka, ki ga primerno izšolani kadri, ki promocijo izvajajo, delijo cilji skupini potrošnikov.

Te vrste promocije se najpogosteje poslužujejo velike mednarodne multinacionalke, ki si zaradi velikih količin proizvodnje, tak strošek lažje privoščijo, poleg tega pa gre v večini primerov za izdelke široke potrošnje.

Po neki uradni definiciji je cilj, ki ga želi podjetje s samplingom doseči, sprememba v vedenjskem vzorcu potencialnega potrošnika. Podjetje si želi, da potrošnik postane njihov partner in prijatelj s katerim se ob predaji vzorca pogovarjajo, mu prenašajo želene informacije in odgovarjajo na njegova vprašanja.

Z razvojem široke uporabe interneta med različnimi potrošniki, pa se tudi način samplinga počasi spreminja. Vedno več podjetij se namreč odloča, da lahko potrošniki vzorčke njihovih izdelkov naročijo tudi preko spleta. V zameno za več ali manj osebnih podatkov, zainteresiranim vzorčke pošljejo po pošti. Tak način predstavitve novih izdelkov ima lahko vrsto prednosti: stroški so nižji, saj dodaten kader ni potreben, vzorčke dobijo le tisti, ki so se za izdelek resnično zanimali in so prišli do spletne strani, ki to omogoča in nenazadnje, podjetje si na tak način brez dodatnih stroškov (za podatke ni potrebno organizirati nagradne igre) zgradi bazo svojih potencialnih potrošnikov. Največja prednost pa je ta, da se s tem, ko nekdo prejme vzorec, komunikacija ne konča, kot pri običajnih promocijah, saj ima podjetje na voljo različne podatke, preko katerih lahko prične graditi trajno komunikacijo. Resno delo se takrat šele prične – s spremnim pismom, ki ga podjetje priloži poleg vzorčka. Kratka zahvala za zanimanje, predstavitev izdelka in povabilo, da izdelek z vzorčkom predstavijo tudi sorodnikom ali prijateljem.

Slovenija je v primerjavi z drugimi državami majhna, in če morda za Anglijo in Ameriko pravilo „od ust do ust“ že dolgo ne velja več, je to pri nas še vedno zelo močno prisotno. Zato je „sampling“ na zgoraj opisan način, pri nas lahko še kako učinkovit, predvsem pa cenejši, saj ima podjetje z dobro komunikacijo priložnost, da „vzgoji“ svoje ambasadorje, ki so najboljši prodajalci.