V začetku letošnjega leta se je na štajerski avtocesti v bližini Slovenske Bistrice zgodil neljub dogodek, predvsem za ZD Celje in izvajalca prevoza podjetja Pinus Rače. Šele iz medijev so namreč izvedeli, da se je med prevozom izgubilo del laboratorijske dokumentacije iz Zdravstvenega doma Celje, ki so jo predali v sežig. Čeprav so se sprva odgovorni iz ZD Celje odmikali odgovornosti, so po mennju Informacijske pooblaščenke odgovorni, saj niso poskrbeli za ustrezno zavarovanje osebnih podatkov, prav tako njegov pogodbeni obdelovalec, ki je bil v času prevoza nosilec osebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka je direktorju ZD Celje naložila odstranitev razmetane dokumentacije in pojasnila, da kazni za odgovorno osebo pravne osebe je za posamezen prekršek zlorabe osebnega podatka lahko kaznovana z globo od 830 evrov do največ 8200 evrov, pravna oseba pa od 4000 do največ 250.000 evrov.

Nekateri še vedno niso dovolj ozaveščeni o varstvu osebnih podatkov, vendar lahko kazni za zlorabo osebnih podatkov ogrozijo poslovanje podjetja. Zakonodaja tudi prinaša določene spremembe, zato so konference, ki jih pripravljamo na te teme še kako pomembne za vse, ki upravljajo z osebnimi podatki (nagradne igre, direktna pošta, klubi članov, …). Na konferenci Dan direktnega marketinga 8, ki je potekala v marcu 2007, smo odgovorili tudi na vprašanje: »Kaj narediti, če pride do odtujitve baze podatkov«, ki so lahko žrtve tudi samih zaposlenih ali partnerjev. Andrej Tomšič, pooblaščenec za dostop informacij javnega značaja, nam je pojasnil, da mora vsak upravljalec zagotoviti varovanje baz podatkov. Če se ugotovi, da ni dovolj poskrbel za varovanje, je to njegova odgovornost. Če pa kljub varovanju pride do kaznivega dejanja npr. vlomne tatvine, potem je odgovornost za kaznivo dejanje na strani storilca.

Viri: 24ur.com/bin/article.php?article_id=3114392
Konferenca Dan direktnega marketinga 8