Home » od “Below the Line” do “Marketing Automation”

od “Below the Line” do “Marketing Automation”

V teh letih delovanja se je poimenovanje direktne komunikacije spremenilo od BTL (Below the line) komunikacijo, preko direktnega marketinga in CRM v MA (Marketing automation).
Vmes so se pojavili, predvsem pa redefinirali novi komunikacijski in tržni kanali, hkrati pa ne glede na tehnologijo bistvo ostaja nespremenjeno: komuniciramo s človekom, živo osebo z vsemi svojimi čustvi, razlogi in mnenji.