Napovedi na področju novih in spletnih medijev so obetavne in nekoliko zastrašujoče za klasične medije. Vse bolj se uveljavljajo novi mediji, kot so iskalni marketing, socialni mediji, RSS, online video oglasi, … Vendar v veliki večini so podprti s klasičnimi mediji. Raziskava pravi, da podjetja namenjajo 12,9% marketinškega proračuna za nove medije, kar pomeni, da je relativno še veliko rezerve. Kako pa bo v prihodnje?

Razvoj interneta je omogočil, da prehajamo v dobo interaktivnega marketinga, ki omogoča komunikacijo s potrošniki 1:1. Odločitev za nakup v zavesti današnjega potrošnika se začne z iskanjem informacij na internetu in se nadaljuje z zbiranjem mnenj med ostalimi potrošniki preko forumov, blogov in prijateljev. Izvršna direktorica Pristopa, Marjeta Tič Vesel povzema podatke raziskave, ki pravi, da le 14 % ljudi zaupa oglasom, 76 % pa se jih navezuje na mnenja ostalih potrošnikov in prijateljev (konferenca Fanfara, 15.4.2008). Zato podjetja že spremljajo komunikacijo potrošnikov, kjer tudi same spodbudijo “dober glas” o njihovih izdelkih ali storitvah. Preko vplivnih uporabnikov na raznih raznih forumih, blogih in ostalih debatah na internetu. S tem pridobivajo “brezplačno oglaševanje”. Ni pa vselej taka reklama pozitivna. Uporabnik ključavnice Kryptonite je na svojem blogu objavil informacijo, da se ključavnica lahko odklene z navadnim svinčnikom. Ta primer podjetja Kryptonite locks je dokazal, da se lahko negativna izkušnja enega uporabnika, razširi tako hitro, da lahko v enem mesecu ogrozi stanje podjetja na trgu – virusni marketing.

Napovedi za leto 2015 kažejo, da bo internet najbolj razširjen komunikacijski kanal. Na razpolago bo brezplačno in neomejeno vsem. Klasični mediji, kot so časopisi in radio se bodo dostopni le v interaktivni obliki na internetu. Tudi televizija bo le digitalna in bo s tem omogočala uporabniku več izbire kanalov in večje dimenzije uporabnosti. Javni prostori naj bi postali digitalizirani, kar pomeni, da bo možno meriti število pešcev na določenem območju, preko čipov se bodo zapisovale navade potrošnikov, …

Lahko bi rekli, da bodo mediji v prihodnje individualizirani, prilagojeni posamezniku. V prihodnje bo še bolj pomemben obstoj posameznika ali podjetja na internetu. Brendi bodo ustvarjeni in uničeni na internetu, kar se dokazuje že danes preko t.i. virusnega marketinga (McKinsey).